bejelentkezés oldaltérkép kapcsolat

Bejelentkezés

e-mail:
jelszó:

Új felhasználó

Teljes név:
Jelszó:
Jelszó megerősítése:
E-mail:
E-mail megerősítése:
sitemap Bezár
Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség
Magyar utca 39
Kolozsvár

Tel: 0264-592017
E-mail: ketagu@gmail.com

Adorjáni László, lelkipásztor
Tel: 0264-439191
M: 0745-626622
E-mail: adorjanilaszlo@gmail.com

Székely József, lelkipásztor
Tel:0264-595569
M:0722-650350
E-mail: joszekely@gmail.com

Hajdó Timea Andrea, beosztott-lelkipásztor
M:0742-246584
E-mail:mondatimea@yahoo.com

Dr. Sipos Gábor, főgondnok
Tel: 0264-599555
M: 0753-495903

Debreczeni József, gondnok
Tel:0264-541170
M:0726-675505Bezár

A regisztráció sikerült. Kérem várjon amig egy adminisztrátor jóváhagyja a felhasználó fiókot.

Bezár

Tiltakozás

MEGHÍVÓ

Az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatala

és a Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség

szeretettel meghívja a gyülekezet minden tagját

a Kétágú templom udvarán, 2013. május 26-án, du. 6 órakor kezdődő

nyilvános tiltakozásra.

Tiltakozásunkat elsősorban a Kétágú templom védelméért szervezzük, amelynek közvetlen közelében, egy a műemlék mellé nem illő, a templom alapjaira is veszélyt jelentő sportkomplexum építését kezdte meg a Tanfelügyelőség és a Viitorul sportklub. 

A rövid liturgiai bevezető és beszéd után, az „Erős várunk nékünk az Isten” kezdetű éneket énekeljük el közösen.

A szabadtéri rendezvény végén a templomot emberlánccal vesszük körül.  

Ezután, a templomban gyülekezetünk XXV. Szentháromság-vasárnapi kórustalálkozójára kerül sor. Erre az alkalomra is, mindenkit, aki teheti, szeretettel várunk.

Tiltakozásunknak kettős célja van: 

1. A műemlék templomtól néhány méterre, az épületre veszélyt jelentő építkezés leállítása.

2. Felhívni a társadalom és a szakma figyelmét arra, hogy a jelenlegi műemlékvédelmi törvény nem alkalmas a templomok és műemlékek védelmére.

Tisztelettel kérjük, hogy tiltakozó megmozdulásunkra hívjon el másokat is. Ezen az alkalmon ott a helye minden templomát, városát, a műemlékeket és múltját szerető és féltő embernek, és nem csupán a kolozsváriaknak.

Szeretettel

Kató Béla püspök, Adorjáni László  és  Székely József lelkipásztorok, Kudor Pál András főgondnok    

 

SAJTÓNYILATKOZAT

 

 

A Kolozsvári-Alsóvárosi Református Egyházközség a Kétágú templom mögötti építkezéssel kapcsolatban a következőket hozza a közvélemény tudomására.

 

A Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség Presbitériuma 2013. március 12-én elhatározta, hogy az Erdélyi Református Egyházkerülettel közösen nyilvánosan is tiltakozni fog a munkálatok azonnali felfüggesztése érdekében mivel jelenleg még van esély arra, hogy a műemlék-templom mögött elkezdett építkezés terve módosuljon.

 

Döntését a következőkkel indokolja: 

 

 • Köztudott, hogy az állam, 1964-ben, az akkori erőszakszervezet segítségével jutott a telek birtokába.
 • Egyházközségünk 1991-ben beindította a telek visszaigénylésének a folyamatát.
 • Az Egyházközség 2003-ban pert indított a telek kikényszerített adományozásának a megsemmisítése érdekében.
 • Miután Romániában minden szinten elveszítette ezt a pert, jogorvoslatért a Strassbourgi Emberjogi Bírósághoz fordult. 2007-ben a Strassbourgi Emberjogi Bíróság is elutasította a kérést.
 • Jelenleg a tanügyminisztérium tulajdonában levő telken egy olyan terv megvalósulása körvonalazódik, amelynek következtében nem csak műemlék templomunk környezete sérül, de a felszín alatti munkálatok miatt környéke és állaga is veszélyeztetett.
 • 2010-ben az Egyházközség Presbitériuma elvi belegyezését adta Kolozsvári Polgármesteri Hivatal 484/2009. november 10-én kelt határozatában foglaltakra, amely jóváhagyja a szakbizottságok által előzetesen elfogadott övezeti (PUZ) és részletes (PUD) urbanisztikai terveket. Ezek szerint egy sportkomplexum épül a telekre alagsor, földszint és egy emelet (S+P+E) magassággal, valamint egy csatolt rész alagsor, földszint és három emelet (S+P+3E) magassággal, ez utóbbi a Malomárok partján.
 • Gyülekezetünk presbitériuma nem látta azokat a végleges terveket, amelyek alapján a Polgármesteri Hivatal 2011-ben építési engedélyt bocsátott ki. Ennek megfelelően nem is adta beleegyezését az építkezés kezdetekor tudomására jutott módosított terv megvalósulásához.

(A terv módosulásáról az építőtelepen kifügesztett – a megvalósítandó épület képét is tartalmazó – tábláról szerzett tudomást, amelyen az alagsor, földszint és egy emelet (S+P+E) magassággal beígért sportkomplexum templomunk ereszmagasságáig emelkedik!)

 • A Presbitérium a terv módosulásáról tudomást szerezve, a korábban adott elvi beleegyezést is visszavonta és erről értesítette a Tanügyminisztériumot  és  Kolozs megye Prefektusát.
 • Erről a döntéséről és az építkezéssel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatta az összes illetékes és felelős állami szervet és intézményt. A tájékoztató beadványaira és a mellékelt 2437 aláírást tartalmazó ívre – a kolozsvári polgármesteri hivatalt leszámítva -  a 30 napos határidőn belül nem kapott választ.
 • Mivel az építkezés megkezdése után derült ki, hogy a templom közelében épülő mélygarázs az ott levő források és a talajvizek útját alapvetően befolyásolja és ezáltal  veszélyezteti a templom stabilitását is, ezért a presbitérium elhatározza a templom jelenlegi állapotának szakszerű felmérését, és a talajvíz elvezetési módjának a szakemberek által való felülvizsgálását kéri. Ugyanakkor kezdeményezi egy olyan egyezmény elkészítését, amelyben a beruházó és az engedélyt kibocsátó Polgármesteri Hivatal elkötelezi magát, hogy amennyiben a templom állaga sérül, annak a rend- behozásához szükséges minden költségét állni fogja.
 •  Az épülő mélygarázs – amely furcsa módon nem számít beépített területnek - jelenlegi befejezetlen állapotban is 50 cm-el magasabb a templom telkének a szintjénél. Az egyházközség számára elfogadhatatlan bármilyen szintkülönbség, hisz az a templom épületére nézve állandó veszélyforrást jelent.
 • Mivel elsősorban Kolozsvári Polgármesteri Hivatal felelős a város arculatának a megőrzéséért, ezért a városunk vezetőségének a kötelessége oda hatni, hogy a „kulturális főváros" címért is pályázó Kolozsvár épített öröksége ezzel a műemléktemplomhoz nem illő épülettel ne sérüljön.
 • A presbitérium megállapítása szerint az a tény, hogy a bukaresti műemlékvédő bizottság bármikor felülírhatja a helyi műemlékvédelem döntéseit, azt igazolja, hogy a jelenlegi törvény nem alkalmas a műemlékek védelmére, ezért felkéri a szakmát és a politikai szervezeteket, hassanak oda, hogy megfelelő törvény szülessen a templomok és műemlékek teljes védelmének a biztosítására.